เริ่มไม่ใช่แล้วมางงตอนก็ร้องอยู๋ดี ๆ ผ่านไปไม่กี่นาทีเงียบสะแล้ว China

Comments are closed.